Cơ sở sản xuất

HTX Nông sản Khe Sanh (KAC)

Thôn Trằm, Xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
A5
(100000 )
CĐ Hữu cơ
Nguyễn Thị Hằng Cà Phê (22/10/2020) Cà Phê (30/04/2022) Cà phê Arabica (23/01/2020) Cà phê Robusta (23/01/2021)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất quangtri.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 10
Quản lý Nguyễn Thị Hằng
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua