Cơ sở sản xuất

HTX Dược liệu Trường Sơn

Cụm CN Cam Thành, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Sản phẩm dược liệu
Cổng truy xuất quangtri.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 20 Ha
Quản lý Lê Thanh Huệ
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua