Cơ sở sản xuất

HTX Thủy Ba Tây

Thủy Ba Tây - Vĩnh Thủy - Vĩnh Linh

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Gỗ rừng trồng
Cổng truy xuất quangtri.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 21 Ha
Quản lý Nguyễn Văn Lâm
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Thủy Ba Tây - Vĩnh Thủy - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua