Cơ sở sản xuất

HTX Phú Hưng

Phú Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Gỗ rừng trồng
Cổng truy xuất quangtri.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 350 Ha
Quản lý Nguyễn Thể
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua