Cơ sở sản xuất

HTX Văn Quỹ

Văn Quỹ, Hải Phong, Hải Lăng, Quảng Trị

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Gạo sạch Hải Lăng
Cổng truy xuất quangtri.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 3 Ha
Quản lý Nguyễn Bá Chánh
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua