Cơ sở sản xuất

HTX hồ tiêu Vĩnh Linh

Thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Hồ tiêu
Cổng truy xuất quangtri.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 30 Ha
Quản lý Lê Tấn Tửu
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua