Cơ sở sản xuất

HTX Đông Triều

Triệu Tài, Triệu Phong

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Bột rau củ quả, miến gạo từ rau củ quả
Cổng truy xuất quangtri.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý Nguyễn Văn Việt
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua